Privacybeleid

Privacy Verklaring ISMzadel.nl

Hier vindt u de privacy verklaring van ISMzadel.nl
We leggen hier uit wat we doen en hoe we omgaan met uw gegevens.

Inleiding
Omdat we helderheid belangrijk vinden én omdat een en ander nu wettelijk geregeld is omschrijven we hier wat we doen met de eventueel verzamelde gegevens.

ISMzadel.nl en cookies
ISMzadel.nl is een site die beheerd wordt door Rosiir. Wij gebruiken cookies of soortgelijke
methoden op onze website en in onze e-mails voor onze legitieme belangen volgens artikel 6 (f) van de AVG.

Ze stellen ons in staat om:

  • onze online winkel functies uit te voeren
  • uw bezoekerservaring te verbeteren
  • websiteverkeer bij te houden om ons te helpen bij het beheren van onze website
  • social media-functies aan te bieden
  • websiteverkeer te analyseren voor marketingdoeleinden
  • reacties op marketing-e-mails te analyseren

ISMzadel.nl en gegevens

ISMzadel.nl wordt beheerd door VELOPRO B.V.
Bedrijfsnaam: VELOPRO B.V.

Eigenaar: CA. Bakker
Adres: Nijverheidsweg 2, 3247XX, Dirksland, Nederland

Wij verwerken persoonlijke gegevens van websitebezoekers en klanten op onze website en in e-mails.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om bestellingen uit te voeren, waaronder namen, contactgegevens, adresgegevens en betalingsgegevens. We verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën om het gedrag van bezoekers op onze website en in e-mails te monitoren, zodat we de bezoekerservaring op onze website en in e-mails kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door geschikte productaanbevelingen te doen. We gebruiken ook persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor legitieme marketingdoeleinden.

Wij gebruiken Santu Pty Ltd als verwerker om namens ons klantgegevens te verzamelen. Wij gebruiken PayPal en Sisow als verwerker om namens ons betalingen te verwerken. Wij gebruiken GLS  als verwerker om producten namens ons te verzenden. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te volgen. We gebruiken Get Response als processor om marketing e-mails te versturen en te volgen.

Persoonlijke gegevens worden 8 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder: Naam van de autoriteit en contactgegevens.

De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

ISMzadel.nl en uw rechten

01. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Rosiir vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Rosiir. U krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Rosiir. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Rosiir opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Rosiir al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Rosiir vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit behoudens de wettelijk verplichting gegevens voor administratieve doeleinden te bewaren.

05. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Rosiir niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Rosiir uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@rosiir.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.